Administratie- en
Belastingadviesbureau G. Schep

DISCLAIMER


Wij bedanken u voor uw bezoek aan onze website!

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website (www.schep-administratie.nl). Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep is eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep is gevestigd in Waspik (Haverkamp 2, 5165 AM). Onze organisatie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18.123.965. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland ? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep is niet aansprakelijk voor schade (hoe dan ook ontstaan) die voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast.

Wijzigen website

Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden

Op de website van Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eigenaren secundaire informatie

Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep heeft zijn uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep verzoekt deze personen contact met ons op te nemen. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of er kan een regeling worden getroffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.

Opslaan van informatie

U mag de informatie van deze website opslaan, tonen, bewaren en reproduceren voor eigen gebruik, mits u Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep herkenbaar als bron vermeld. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Hij of zij?

Overal waar op deze website bij personen “hij” staat, wordt vanzelfsprekend ook “zij” bedoeld en andersom.

Privacystatement

Als u door middel van een e-mail of een invulformulier gegevens aanvraagt, worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Uw privacy is te allen tijde gewaarborgd. Als u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of dat u door ons telefonisch wordt benaderd. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren of op een andere wijze verstrekken aan derden.

Cookies

Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van onze website wilt ontvangen, kunt u dit blokkeren in uw browser. Het kan dan voorkomen dat de website niet geheel correct functioneert.

Vrijwaring

U zult Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep, de eventuele medewerkers van Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website?
Neem dan contact met ons op:
Administratie- en Belastingadviesbureau G. Schep. Telefoon: 0416-333947.